Mỹ: Texas gửi lực lượng cảnh vệ tới biên giới Mexico

Tiểu bang Texas của Hoa Kỳ triển khai Cảnh vệ Quốc gia đến biên giới với Mexico sau khi Tổng thống Trump kêu gọi

(Visited 1 times, 1 visits today)