Mỹ tìm cách ngăn chặn di dân lậu từ Trung Đông

Mỹ tìm cách ngăn chặn di dân lậu từ Trung Đông

Bộ trưởng Nội An Mỹ, ông Jeh Johnson, cho một ủy ban Thượng Viện Mỹ hay hôm Thứ Ba rằng chính phủ đang có nỗ lực để ngăn chặn thành phần di dân lậu từ Trung Đông, tìm cách vào Mỹ qua ngả biên giới phía Nam.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)