Mỹ và Anh cấm laptop xách tay trên máy bay từ một số nước

Lệnh cấm của Mỹ với các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại thông minh trên máy bay được xem là một biện pháp chống khủng bố.

(Visited 1 times, 1 visits today)