Mỹ và Việt Nam sẽ “cùng khai thác dầu khí bất chấp Trung Quốc”?

Phạm Chí Dũng – VOA |

Không phải quan chức kinh tế, mà lại chính là một viên chức an ninh lần đầu tiên nói bóng gió về khả năng Mỹ và Việt Nam sẽ ‘cùng khai thác dầu khí’.

Hé lộ trên được nêu bởi John Bolton – Cố vấn An ninh Mỹ – trong cuộc phỏng vấn của chương trình Hugh Hewitt có tiếng của Mỹ vào ngày 11/10/2018.

Xin bạn xem tiếp bài Mỹ và Việt Nam sẽ “cùng khai thác dầu khí bất chấp Trung Quốc”? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)