Nằm B14, Đinh La Thăng đang ngẫm về… nhân quyền?

Thiền Lâm – Cali Today News

Đêm 8/12, trong một trại tạm giam B14 của Bộ Công an, có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời quan chức lên như diều gặp gió và tiền nhiều như nước sông Đà của mình, Đinh La Thăng nhớ về… nhân quyền.

Và lúc này, chỉ có nhân quyền và cộng đồng nhân quyền quốc tế thì may ra mới cứu được ông Thăng.

Xin bạn xem tiếp bài Nằm B14, Đinh La Thăng đang ngẫm về… nhân quyền? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)