Nam Hàn yêu cầu Nhật đừng loại nước này khỏi ‘danh sách trắng’

Nam Hàn nói kế hoạch loại bỏ nước này khỏi danh sách “các quốc gia hữu hảo” của Nhật sẽ làm suy yếu hợp tác kinh tế giữa hai nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)