Năm mới và hy vọng

Fb. Đỗ Ngà |

Sóng thần khi đang di chuyển ngoài Đại Dương sâu thẳm là loại sóng ngầm, nhìn trên mặt nước không thấy tường nước di chuyển. Nhưng khi vào vùng nước nông gần bờ, đáy biển bắt đầu dốc lên, vì thế con sóng ngầm leo dốc và trồi đầu lên mặt nước. Đến gần bờ nó thành bức tường nước bằng cả tòa nhà 10 tầng ập vào và phá những vùng gần biển thành bình địa.

Xin bạn xem tiếp bài Năm mới và hy vọng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)