Nắm quyền điều khiển

Fb. Đỗ Ngà|

ĐCS khống chế nhân dân, Trung ương Đảng khống chế cả ĐCS, Bộ Chính Trị khống chế Trung Ương Đảng và tứ trụ triều đình nắm hết tất tần tật, riêng Tổng Bí Thư nắm Bộ Chính Trị. Như vậy, Tổng bí thư nắm hết từ vấn đề Đảng đến vấn đề nhà nước. Nếu Trung Cộng điều khiển Tổng Bí thư là nắm Việt Nam trong tay.

Xin bạn xem tiếp bài Nắm quyền điều khiển tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)