Nạn buôn người Việt sang Trung Quốc, Châu Âu

Các hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Việt vẫn phát triển mạnh trước thềm năm dương lịch mới 2019. Nạn nhân thường là những phụ nữ bị lường gạt hoặc lừa tình, bán sang Trung Quốc để bị bóc lột sức lao động hoặc làm nô lệ tình dục.

(Visited 1 times, 1 visits today)