Nan giải chuyện chống ngập ở TPHCM

Một nhà nghiên cứu từ Trung tâm Quản lý nước nói các dự án dành cho chống ngập của Sài Gòn ‘eo hẹp’ và người dân ‘không tin”.

(Visited 8 times, 1 visits today)