Netanyahu lên án diễn văn của Kerry

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về các vấn đề Israel-Palestine.

(Visited 1 times, 1 visits today)