New York kiện tổ chức thiện nguyện của TT Trump

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York nộp đơn kiện tổ chức thiện nguyện của Tổng Thống Donald Trump, cùng với các thành viên hội đồng quản trị, gồm ông Trump, hai con trai ông là Eric và Donald Jr. cùng con gái là Ivanka, cáo buộc rằng họ vi phạm luật tiểu bang và liên bang liên quan tới điều hành tổ chức thiện nguyện.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)