New Zealand ‘hồi hương’ ba thủy thủ Việt bỏ trốn

Ba thuyền viên người Việt nhảy khỏi một tàu Hàn Quốc ngoài khơi New Zealand sẽ phải hồi hương.

(Visited 1 times, 1 visits today)