Nga: Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị tạm giữ hành chính

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny bị tạm giữ hành chính 30 ngày vì liên tục vi phạm luật về việc tổ chức biểu tình.

(Visited 5 times, 1 visits today)