Ngân hàng Agribank có phá sản không ?

Fb. Tran Hung

Điểm qua những con số cơ bản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank tính đến 30/6/2018 như sau:

Tổng tài sản đạt 1.197.300 tỷ đồng, trong đó:

  1. Cho vay khách hàng đạt 952.218 tỷ đồng;
  2. Tiền gởi của khách hàng đạt 1.053.188 tỷ đồng;
  3. Tổng nợ xấu của ngân hàng 20.162 tỷ đồng;
  4. Giá trị trái phiếu nhờ bán nợ cho VAMC là 25.198 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng rủi ro là 15.607 tỷ đồng.

Xin bạn xem tiếp bài Ngân hàng Agribank có phá sản không ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)