Ngày 25 Tháng 10 xử sơ thẩm Phan Kim Khánh

Ông Phan Văn Dung, bố của Phan Kim Khánh vừa cho tôi biết qua điện thoại, sáng nay, 12/10, tòa án Thái Nguyên gọi điện cho ông. Họ thông báo ngày 25/10 tới đây sẽ xử sơ thẩm và hẹn chiều nay sẽ đến nhà đưa giấy.

Phan Kim Khánh sinh năm 1993, bị bắt ngày 21/3/2017, khi chỉ còn mấy tháng nữa là xong chương trình 5 năm đại học. Anh là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

Xin bạn xem tiếp bài Ngày 25 Tháng 10 xử sơ thẩm Phan Kim Khánh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 31 times, 1 visits today)