Ngày Đất Nước Tạ Tội

Và tôi tin rằng, như một vị tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã nói sau ngày 30/4/1975 khi phát động công cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản: “Cuộc đấu tranh lịch sử này sẽ vô cùng gian lao, khó khăn và dai dẳng, nhưng chiến thắng này cũng sẽ vô cùng to lớn. Đây là trận chiến cuối cùng để mãi mãi chấm dứt chiến tranh, chấm dứt khổ đau, chấm dứt bất công trên quê hương yêu dấu. Vững tin vào sức mạnh dân tộc, chúng ta cùng quyết tâm”.

Xin bạn xem tiếp bài Ngày Đất Nước Tạ Tội tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)