‘Ngày đi tù, là lúc tôi làm chủ được đời mình’

Với nhiều người, đi tù là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng với Lilly, người bị bạo hành gia đình, đó là một giải thoát.

(Visited 1 times, 1 visits today)