Ngày lễ Tình nhân và chuyện tình Việt – Triều

Bà Lý Vĩnh Hỷ kể lại với BBC về cuộc sống tại Hà Nội cùng chồng, ông Phạm Ngọc Cảnh và nỗi nhớ quê hương Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)