Nghệ An: nông dân, phụ nữ ‘phản đối linh mục Nam’

Báo địa phương nói ‘hàng ngàn’ hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đòi truy tố một linh mục dẫn dắt các cuộc biểu tình đòi bồi thường do thảm họa cá chết.

(Visited 1 times, 1 visits today)