Nghệ sĩ Trung Quốc ‘đưa’ tù nhân Việt tới thủ đô Mỹ

Ông Ngải Vị Vị, nghệ sĩ trực ngôn của Trung Quốc, mang chân dung của nhiều nhà hoạt động Việt Nam tới thủ đô Hoa Kỳ, trong cuộc triển lãm kéo dài nhiều tháng.

(Visited 2 times, 1 visits today)