Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện (1939-2012) (1/2)

Tưởng nhớ 7 năm ngày thi sĩ Nguyễn Chí Thiện qua đời (2/10/2012 – 2/10/2019), Người Việt TV phát lại chương trình “Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng” do Đinh Sinh Long phỏng vấn về cuộc đời và di sản mà cố thi sĩ này để lại cho hậu thế. Chương trình phỏng vấn này từng được phát vào ngày 9 Tháng Mười năm 2012.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)