Ngư dân Việt ‘đi xuất khẩu lao động’ sau sự cố Formosa

Trong 7 tháng đầu năm nay, gần 69,000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có các ngư dân bị ảnh hưởng vì sự cố Formosa.

(Visited 1 times, 1 visits today)