Người biểu tình Hong Kong: ‘Bây giờ hoặc không bao giờ’

Cuộc chiến giành linh hồn Hong Kong đã đẩy những người biểu tình vào tình thế ‘Bây giờ hoặc không bao giờ’, theo Reuters.

(Visited 1 times, 1 visits today)