Người chụp ‘Người chặn xe tăng Thiên An Môn’ mong dân Hong Kong an toàn

Jeff Widener kể với BBC News Tiếng Việt ông chụp bức ảnh Tank Man như thế nào và quan điểm của ông về biểu tình Hong Kong hiện nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)