Người dân có quyền tự do đăng tải thông tin lên MXH hay không?

Fb. Nguyễn Việt Nam

Hoàn toàn có chứ sao không? Hôm qua ĐBQH Bùi Văn Xuyền nói rằng: Người dân không thể cứ muốn đăng gì thì đăng. Không nên đăng tải các nội dung có liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước và đề nghị luật an ninh mạng quy định chặt chẽ về việc này. Ơ Xuyền ơi , Xuyền làm việc cho dân hay cho đảng?

Xin bạn xem tiếp bài Người dân có quyền tự do đăng tải thông tin lên MXH hay không? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)