Người dân Tp. HCM chờ đợi điều gì từ rất lâu?

Khi nào thành phố mình làm được những điều bức thiết khác, thành phố mình thực sự giàu mạnh, chúng ta sẽ xây một nhà hát giao hưởng tại nơi đã chừa sẵn ở đó cũng đâu có trễ. Người dân không vội, bà Hội đồng vội làm gì? Vội vì điều gì?

Xin bạn xem tiếp bài Người dân Tp. HCM chờ đợi điều gì từ rất lâu? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)