Người gốc Việt ‘phe Clinton’ nói gì về chiến thắng của ông Trump?

Kết quả bầu cử và sự chiến thắng của ông Donald Trump đã khiến nhiều người Mỹ gốc Việt sửng sốt và lo ngại, đặc biệt những người ủng hộ bà Hillary Clinton

(Visited 1 times, 1 visits today)