“Người Hồi giáo không hẹn hò, chúng tôi kết hôn.”

Doanh nhân người Anh, Shahzad Younas đã tạo ra một ứng dụng hẹn hò toàn cầu dành riêng cho người Hồi giáo.

(Visited 1 times, 1 visits today)