Người Mỹ không hiểu ‘tiếng Anh mỉa mai’ của người Anh

Nhiều cụm từ, thành ngữ mang đầy tính mỉa mai, ẩn ý của người Anh hoàn toàn bị người Mỹ hiểu lầm.

(Visited 1 times, 1 visits today)