Người Rohingya ‘không biết đi về đâu’

Myanmar đóng cửa các khu trại của người Rohingya nhưng xây dựng những khu nhà mới cho họ ngay bên cạnh đó và kiểm soát việc đi lại.

(Visited 3 times, 1 visits today)