Người Thị Trưởng ‘vác tù và’ ở Westminster

Kể từ cuối năm 2012 đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử thành phố và cũng là của cả nước Mỹ, Westminster có thị trưởng gốc Việt do dân bầu, ông Tạ Đức Trí.

(Visited 1 times, 1 visits today)