Người Trung Quốc lo lắng việc sự gia tăng nhận dạng khuôn mặt

Trung Quốc có nhiều camera nhận dạng khuôn mặt hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và người dân rất khó tránh được chúng.

(Visited 1 times, 1 visits today)