Người và Thú Vật, Văn Minh và Mọi Rợ

Nhưng người tù ở Mỹ kiện ban quản trị nhà tù vì nhà tù cho họ ăn cà rem chảy nước và thắng kiện.
Còn tù ở VN, dưới sự cai trị của bọn thú vật VC thì: nữ tù nhân không được dùng băng vệ sinh trong những ngày kinh nguyệt; nam tù nhân bị cùm vào cùm đã cùm người bị sida….

Xin bạn xem tiếp bài Người và Thú Vật, Văn Minh và Mọi Rợ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)