Người Việt hài lòng nhất thế giới về tin tức chính trị

Người dân tại Việt Nam đứng đầu thế giới về mức độ hài lòng đối với cách truyền thông đăng tải tin tức về chính trị và chính phủ.

(Visited 1 times, 1 visits today)