Người Việt tại Texas

Mời khán giả theo dõi loạt video series về Người Việt tại Texas, sẽ được phát sóng lúc 7 giờ tối Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)