Người Việt Trên Đất Mỹ (1/2)

Trong những năm gần đây hình ảnh những người Việt trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản, Singapore, Mã lai, Indonesia, Liên Xô, Tiệp Khắc…có phần sa sút, trong đó các toà Đại sứ VN tại các nước này đóng góp không ít trong những chuyên tiêu cực xấu xa ảnh hưởng không ít đến khuôn mặt Việt Nam, khiến người trong nước đi ra ngoại quốc, có ít người tránh né không nhận mình là người VN. Vậy, hình ảnh người Việt trên đất Mỹ thế nào?

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 7 times, 1 visits today)