Nguồn gốc Ba Lan giúp gì cho Angela Merkel?

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel có ông nội là người Ba Lan từ Poznan nhưng không nhờ thế mà quan hệ Berlin – Warsaw sẽ tốt lên.

(Visited 1 times, 1 visits today)