Nguyễn Bắc Son sẽ phải chịu tội thay cho Trương Minh Tuấn?

Tình cảm ưu ái của Nguyễn Phú Trọng dành cho Trương Minh Tuấn là khá rõ, khác hẳn với trường hợp Đinh La Thăng, dù Trương Minh Tuấn ‘ứng’ với Đinh La Thăng bởi tính chất ‘rất nghiêm trọng’ trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Bắc Son sẽ phải chịu tội thay cho Trương Minh Tuấn? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)