Nguyễn Phú Trọng đã giúp VINACONEX cướp hàng ngàn tỷ đồng ra sao ?

Fb. Giang Bui|

Nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy rằng những thanh củi mà bướm chúa Nguyễn Phú Trọng đưa vào lò đều có hai đặc điểm: Một là kẻ thù không đội trời chung với Trọng trong bước tiến quyền lực trở thành kẻ độc tài số một, hai là kim cương đối tượng mang đến nhà Tổng bí thư và con cháu chưa đủ lớn để thắp sáng nhân cách liêm khiết sáng ngời của ông.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng đã giúp VINACONEX cướp hàng ngàn tỷ đồng ra sao ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)