Nguyễn Phú Trọng – Kẻ mang tới cực hình cho các cử tri

Quả thật đã từ lâu rồi, với rất nhiều cử tri, việc phải gặp gỡ và nghe Nguyễn Phú Trọng nói chuyện đã trở thành cực hình. Và ngay cả khi đứng trước ống kính truyền hình thì họ cũng không thể nào diễn cho đạt được mà chỉ có mỗi ông Trọng vẫn say sưa diễn một mình.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng – Kẻ mang tới cực hình cho các cử tri tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)