Nguyễn Phú Trọng mượn thơ Kiều để giải bày nỗi khổ làm chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng sau khi tuyên thệ đã than sợ tuổi già sức kém không thể đương nổi chức vụ mới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

(Visited 1 times, 1 visits today)