Nguyễn Phú Trọng tấn công tôn giáo

Một chiến dịch tấn công bôi nhọ và đàn áp vũ lực vào Công Giáo đang được tiến hành bởi tổng bi thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2016, ngày 21 và 22 tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi thăm Hà Tĩnh và khu công nghiệp Formosa. Tại cuộc thăm này, Nguyễn Phú Trọng khen ngợi tiến độ và năng suất của khu công nghiệp này.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng tấn công tôn giáo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)