Nguyễn Xuân Phúc có giỏi hơn Nguyễn Phú Trọng khi giải quyết vấn đề Vũ Nhôm

Blogger Người Buôn Gió |

Nguyễn Phú Trọng và Trịnh Xuân Thanh là hai kẻ sát làng nhau, Thanh có chơi và qua lại với Trường con trai Trọng, thì Nguyễn Xuân Phúc và Phan Văn Anh Vũ cũng là người quen cũ. Cái ngày Phúc còn làm giám đốc một sở tại Đà Nẵng, Phúc và Vũ đã có qua lại làm ăn chung chia với nhau.

Định mệnh trớ trêu ở chỗ, những kẻ biết nhau từ lâu, hàng xóm của nhau khi ra đến quan trường, leo lên chức vị khối người mơ ước, chúng lại quay ra tàn sát nhau đến tận cùng.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Xuân Phúc có giỏi hơn Nguyễn Phú Trọng khi giải quyết vấn đề Vũ Nhôm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)