Nhật cử tàu chiến lớn nhất đi hỗ trợ tàu hải quân Mỹ

Nhật cử tàu chiến lớn nhất của mình đi hộ vệ tàu tiếp vận của hải quân Hoa Kỳ, lần đầu tiên kể từ khi Tokyo thông qua đạo luật sửa đổi về quân sự.

(Visited 1 times, 1 visits today)