Nhà bán ở vài thành phố thuộc Orange County giảm

Lượng nhà bán ở vài thành phố thuộc Orange County giảm 13.4% so với một năm trước và thấp nhất trong giai đoạn bán nhà từ Tháng Tám năm ngoái đến Tháng Tư, từ năm 2012 đến nay. Theo nhật báo The Orange County Register, công ty CoreLogic đưa ra thông số bán nhà trong chín tháng từ Tháng Tám năm ngoái đến Tháng Tư năm nay.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)