Nhà báo Lý Tiến Dũng qua đời

Cựu Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, người từng bị thuyên chuyển vì phản bác Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa qua đời ở tuổi 58.

(Visited 6 times, 1 visits today)