Nhà báo, nhân dân, và lũ du côn

Bạn đang xem bài Nhà báo, nhân dân, và lũ du côn có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Nhà báo. Thôi khỏi nói nữa. Nhục. Vâng. Mấy hôm rồi. Chia không hết nhục cho đồng nghiệp. Vậy mà hôm nay, vẫn còn thấy báo đem “lời thề danh dự Công an nhân dân Việt Nam” ra, để kêu gọi sự “kính trọng lễ phép” nơi những kẻ du côn.

Cái “lời thề” ấy đây:

“Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”.

Khốn.

Mấy lời răn dạy sáo mòn, xưa cũ của ông Hồ, đem dụng cho đám học sinh trẻ nít đã nghe chưa? Lại dùng để răn dạy một lũ du côn.

Tôn trọng luật pháp, theo luật mà hành xử. Nhà báo, nhân dân, hay công an công iếc chi, cũng vậy. Vì luật, chứ không cần “vì dân”. Câu “vì dân phục vụ” nghe sống sượng và bố láo! Đến… bố chúng nó nghe cũng không trôi, nữa là nhân dân.

Không nhân dân nào lại đi chờ trông, vào sự “kính trọng lễ phép” của một lũ du côn.

Bạn đang xem bài Nhà báo, nhân dân, và lũ du côn đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 4 times, 1 visits today)