Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng quốc tế Homo Homini

Trong một thông báo của tổ chức People In Need phổ biến hôm 13/2/2018, tổ chức này trao giải thưởng quốc tế Homo Homini cho nhà báo Phạm Đoan Trang vì đã dũng cảm hoạt động theo đuổi một sự thay đổi dân chủ cho đất nước của mình, bất chấp sự sách nhiễu và khủng bố.

Tổ chức People in Need là một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc, hàng năm thường vinh danh những nhân vật có đóng góp đáng kể vào việc quảng bá cho nhân quyền, dân chủ, và các giải pháp bất bạo động đối với các xung đột chính trị.

Xin bạn xem tiếp bài Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng quốc tế Homo Homini tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)