Nhà giáo, nhà XHH: ‘Cực khó’ thay đổi giáo dục VN

Xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt Điều 1 của Hiến chương các Nhà giáo.

(Visited 1 times, 1 visits today)